• Kunnskapsbasert praksis i radiografien 

      Reiten, Markus Grinde; Austrheim, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
      Abstrakt Bakgrunn Fokuset på kunnskapsbasert praksis (KBP) har økt i de siste årene, både fra regjeringen og helseprofesjonene. Dette har ført til lovverk og retningslinjer som fremmer bruk av KBP i klinisk praksis innenfor ...