• Lav prising – store valg En studie av underestimering av kostnader i prosjekters tidligfase 

   Welde, Morten; Samset, Knut Fredrik; Andersen, Bjørn Sørskot; Austeng, Kjell (Concept rapport;, Peer reviewed; Research report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på økninger i kostnadsestimatene i prosjekters tidligfase – fra det første initiativet blir tatt til prosjektet blir vedtatt i Stortinget. Sagt på en annen måte - Hensikten er å belyse en ...
  • Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag 

   Austeng, Kjell; Midtbø, Jon Terje; Jordanger, Ingemund; Magnussen, Ole Morten; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 10, Research report, )
   Rapportens innhold er konsentrert om usikkerhet som fenomen, kilder til usikkerhet og beslutninger under usikkerhet. Konteksten rundt disse problemstillingene; prosjektets styringsregime og samfunnsøkonomiske analyser, er ...
  • Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning 

   Drevland, Frode; Austeng, Kjell; Torp, Olav (Concept Rapport, 0804-5585; 11, Research report, )
   Rapporten starter med en kortfattet beskrivelse av nødvendig statistisk teori og noen sentrale sannsynlighetsfordelinger. Denne teoridelen følges opp med en beskrivelse av utvalgte metoder for estimering og beregning i ...
  • Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning 

   Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode (Concept Rapport, 0804-5585; 13, Research report, )
   Rapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. Disse mulige feilkildene er å ikke ta henysn til ...
  • Usikkerhetsanalyse: Metoder 

   Austeng, Kjell; Torp, Olav; Midtbø, Jon Terje; Helland, Vidar; Jordanger, Ingemund (Concept Rapport, 0804-5585; 12, Research report, )
   Rapporten er i hovedsak en samling av forskjellige metoder for usikkerhetsanalyser med en etterfølgende sammenstilling. Innholdet består av tre hoveddeler: • Beskrivelse av metoder hentet fra litteratur. • Beskrivelse ...