• Sentralt venekateter - opplæring og oppfølging 

      Austberg, Ingrid Marlene (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Introduksjon: Håndtering av sentralt venekateter (SVK) krever at man følger prosedyre for å unngå blodbaneinfeksjon. Forskning viser at det er store kunnskapshull blant sykepleiere angående håndtering av SVK. ...