• Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ) 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Backi, Christoph Josef; Reite, Karl Johan (Research report, 2015)
   Bærekraftig høsting av villfanget fisk er en av de viktigste utfordringene i det globale bildet når det gjelder å skaffe tilstrekkelige mengder fisk. Det ligger et stort potensial i å høste fisk på en bedre måte. Norge er ...
  • Fangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapport 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Aasjord, Halvard Laurits; Geving, Ingunn Holmen (Research report, 2010)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. ...
  • Gradual Reduction in Sodium Content in Cooked Ham, with Corresponding Change in Sensorial Properties Measured by Sensory Evaluation and a Multimodal Machine Vision System 

   Greiff, Kirsti; Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Hersleth, Margrethe; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The European diet today generally contains too much sodium (Na+). A partial substitution of NaCl by KCl has shown to be a promising method for reducing sodium content. The aim of this work was to investigate the sensorial ...
  • Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013 

   Breien, William Topper; Aursand, Ida Grong; Aursand, Marit (Research report, 2013)
   Rapporten beskriver forsøk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett på som alternativ til dagens forlakingsprosess i produksjonen av marinert sild. Man ønsker å undersøke hvor raskt man kan oppnå 7 ...
  • Innovative Nondestructive Measurements of Water Activity and the Content of Salts in Low-Salt Hake Minces 

   Greiff, Kirsti; Fuentes, Ana; Aursand, Ida Grong; Erikson, Ulf Gøran; Masot, Rafa; Alcañiz, Miguel; Barat, José Manuel (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Impedance spectroscopy (IS), low-field proton nuclear magnetic resonance (LF 1H NMR), chloride titration, ion chromatography, and an ion selective electrode were used to investigate the physicochemical parameters and measure ...
  • Low-field NMR and MRI studies of fish muscle: Effects of raw material quality and processing 

   Aursand, Ida Grong (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2009:136, Doctoral thesis, 2009)
   The present thesis aims at using non-invasive and non-destructive NMR techniques to contribute to a further understanding of fish tissue composition and its characteristics. Moreover, it aims at investigating the water ...
  • Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte (Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Kvaliteten på ...
  • Overpumping av makrell Effekt på fangstkvalitet 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong (Research report, 2013)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Resultatene viser ...
  • Quality of Atlantic Cod Frozen in Cell Alive System, Air-Blast, and Cold Storage Freezers 

   Erikson, Ulf Gøran; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora; Digre, Hanne; Schei, Marte; Søreide, T.; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Gutted Atlantic cod, packed in cartons, were frozen immediately after killing in a magnetic field (cell alive system). The results were compared with traditional air-blast freezing or by putting the cartons directly in a ...
  • Reduction of salt in haddock mince: Effect of different salts on the solubility of proteins 

   Andreetta-Gorelkina, Irina Victorovna; Greiff, Kirsti; Rustad, Turid; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Due to negative health effects of high sodium intake, it is recommended to reduce the daily salt intake by around 50%. To reduce the sodium content, sodium salts can be exchanged with potassium or magnesium salts. The ...
  • Superfersk fisk med riktig kvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif (Research report, 2010)
   Rapporten består av to deler; Del I er et case-studium kalt "Kortreist ferskfisk fra lokal fiskehandler''. Målet for studier var å kartlegge transportkjeden og å dokumentere kvalitet for " kortreist" torsk fra skuteside ...