• Bølgekompensering under boring med RamRig: Modellering og regulering 

      Aurlien, Yngvild (Master thesis, 2007)
      Sammendrag: Hivkompensering kan deles inn i passiv, aktiv og semiaktiv kompensering utifra i hvilken grad det benyttes et aktivt pådrag for å kompensere for hivet. Hivkompenserig kan gjøres på forskjellige måter. Toppmontert ...