• Reisetidsregistrering med blåtannteknologi 

      Aune, Silje Rogn (Master thesis, 2013)
      Reisetid har vært et fokusområde innen ITS, -prosjekter, Intelligente Transportsystemer, i Norge de senere årene. Gjennom flere prosjekter har metoder og algoritmer blitt testet for registrering av strekningsdata. Basert ...