• Exploring the Suitability of Low-Code Development Platforms 

   Aune, Kristin; Grødem, Aleksandra (Master thesis, 2023)
   De siste årene har bruken av low-code økt betraktlig som et svar på den økende etterspørselen etter erfarne programvareutviklere og et økt behov for å digitalisere systemer. Low-code er en utviklingsmetode som gjør det ...
  • Exploring the Suitability of Low-Code Development Platforms 

   Aune, Kristin; Grødem, Aleksandra (Master thesis, 2023)
   De siste årene har bruken av low-code økt betraktlig som et svar på den økende etterspørselen etter erfarne programvareutviklere og et økt behov for å digitalisere systemer. Low-code er en utviklingsmetode som gjør det ...
  • Lean i tjenesteytende virksomhet: Hvordan lykkes? 

   Einarsen, Jennifer Foldnes; Aune, Kristin (Master thesis, 2013)
   Denne studien omhandler innføring av lean i tjenesteytende virksomhet. En gjennomgang av relevant litteratur samt empiriske undersøkelser i to tjenesteytende organisasjoner danner grunnlaget for å svare på studiets ...