• Lean i tjenesteytende virksomhet: Hvordan lykkes? 

      Einarsen, Jennifer Foldnes; Aune, Kristin (Master thesis, 2013)
      Denne studien omhandler innføring av lean i tjenesteytende virksomhet. En gjennomgang av relevant litteratur samt empiriske undersøkelser i to tjenesteytende organisasjoner danner grunnlaget for å svare på studiets ...