• Bildeboka i samtaler om døden 

      Aune, Frida Lyngstad Aune (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven er det gjennomført en analyse av bildeboka Roy, samt drøftet hvordan boka kan brukes i klasserommet på 1.-7.trinn. Bakgrunnen for oppgaven var en oppfatning av at temaet døden får lite oppmerksomhet i ...