• Instrumentert spuntavstivet byggegrop ved Havnelageret i Oslo 

      Augland, Amund (Master thesis, 2011)
      Den aktuelle byggegropa i denne rapporten er 16 meter bred. Byggegropa er instrumentert i tre forskjellige snitt med inklinometerkanaler, lastceller og totalstasjoner. Basert på en gjennomgang av resultater fra måleinstrumentene ...