• Fuktindekser som hjelpemiddel i fuktprosjektering 

   Astrup, Ingrid (Master thesis, 2022)
   Det siste århundret har årsmiddeltemperaturen i Norge steget med omtrent 1°C på grunn av klimaendringer og dette har også ført til hyppigere og kraftigere nedbør. Hovedårsaken til fuktskader i yttervegger i Norge i dag ...
  • VIP og aerogel - En mulighetsstudie 

   Ulla, Frida Kristin; Astrup, Ingrid (Bachelor thesis, 2019)
   I takt med den globale oppvarmingen og et økt fokus på klima og miljø utvikler byggebransjen nye normer og krav for energieffektiv utbygging. Kvantitet og kvalitet på materialer som benyttes i byggebransjen er vesentlige ...