• Vive for Robotics 

   Astad, Morten Andre (Master thesis, 2019)
   Bruken av en HTC Vive; et system for virtuell virkelighet og dets innovative sporingsteknologi er utforsket for å opprette en tilnærmet en-til-en avbildning til den virtuelle representasjonen av en robot celle. Denne ...
  • Vive for Robotics: Rapid Robot Cell Calibration 

   Astad, Morten Andre; Arbo, Mathias Hauan; Grøtli, Esten Ingar; Gravdahl, Jan Tommy (Chapter, 2019)
   The use of an HTC Vive; a virtual reality (VR) system and its innovative tracking technology is explored in order to create an approximate one-to-one mapping to the virtual representation of a robot cell. The mapping is ...