• Accelerated ageing and durability of double-glazed sealed insulating window panes and impact on heating demand in buildings 

   Asphaug, Silje Kathrin; Jelle, Bjørn Petter; Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A crucial property for double-glazed sealed insulating window panes is to maintain their thermal insulating properties and thus low U-values. However, degradation and thus subsequent reduction or loss of low-conductance ...
  • Beregninger av fuktforholdene i yttervegger mot terreng 

   Faukald, Tobias Flø (Master thesis, 2021)
   Hovedårsaken til skader i norske bygninger skyldes fukt og følgeskader av fukt. For yttervegger under terreng vil beregning av fuktsikring være krevende, ettersom det ikke finnes en standardisert metode for å ta hensyn til ...
  • Fuktmåling i lettklinkerfylling 

   Strømshoved, Kristoffer (Master thesis, 2020)
   Utfordringer knyttet til de fremtredende klimaendringene krever tilpassede løsninger for infrastruktur. Det er derfor blitt opprettet et senter for forskningsdrevet innovasjon som kalles Klima 2050. De forsøker å redusere ...
  • Hygrothermal simulations of thermally insulated basement envelopes - Importance of boundary conditions below grade 

   Asphaug, Silje Kathrin; Time, Berit; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hygrothermal simulations are widely used to predict and optimise the hygrothermal performances of building envelopes. For the walls and floors in basements, however, determining the variation of the exterior hygrothermal ...
  • Kunnskapsstatus – Fuktbufring i materialer og påvirkning på energibehov 

   Asphaug, Silje Kathrin; Time, Berit; Thue, Jan Vincent; Geving, Stig; Gustavsen, Arild; Mathisen, Hans Martin; Uvsløkk, Sivert (ZEB Project report;22-2015, Research report, 2015)
  • Moisture control strategies of habitable basements in cold climates 

   Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore; Time, Berit; Peuhkuri, Ruut; Kalamees, Targo; Johansson, Pär; Berardi, Umberto; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In many countries with a cold climate, basements are used as dwellings. This presents a major challenge concerning moisture safety design. Climate change is expected to increase the risk of moisture-related damage in ...
  • Risk Reduction Framework for Blue-Green Roofs 

   Andenæs, Erlend; Time, Berit; Muthanna, Tone Merete; Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As climate change in the Nordic region brings an increase in extreme precipitation events, blue-green roofs have emerged as a solution for stormwater management, hereafter referred to as “blue-green roofs”. The addition ...