• The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • Is integration of Uncertainty Management and The Last Planner System a good idea? 

   Torp, Olav; Bølviken, Trond; Aslesen, Sigmund; Lombardo, Sebastiano (Chapter, 2018)
   The Last Planner System (LPS) is a tool for project planning and control, and is an important contribution from Lean Construction. LPS focuses on scheduling, task coordination and time management. Uncertainty Management ...
  • Taktplanlegging i skoleprosjekter 

   Johansen, Kristian (Master thesis, 2021)
   Det er kjent at byggebransjen i Norge har utfordringer med synkende produktivitet. Takt er en metode for planlegging og produksjon som kan øke produktiviteten ved å fjerne sløsing (Frandson et al., 2014). For planlegging ...
  • Ytelsesindikatorer for taktprosjekter 

   Haugen, Celine Greger (Master thesis, 2020)
   Det er en generell oppfatning blant forskere at praktiseringen av takt varierer innenfor hvert enkelt prosjekt. Dette er i tråd med Lean-tankegangen; veien mot en slank produksjon krever kontinuerlig forbedring. Målet med ...