• "Leve hele livet" - ei gåvepakke for ergoterapeutar? 

      Helling Rusås, Maria; Askeland, Synnøve (Bachelor thesis, 2019)
      Det er både eit nasjonalt og internasjonalt helsepolitisk mål å fremme aktivitet og deltaking for eldre. Hensikta er å legge til rette både for at den enkelte eldre skal få eit godt og meiningsfullt liv, og for å møte ...