• Design of low power emergency beacon for life jacket integration 

      Askeland, Amund (Master thesis, 2019)
      Mann over bord (MOB) nødsendarar for bruk med det maritime automatiske idendifikasjonssystemet (AIS) vert i dag av levert av fleire produsentar. Slike nødsendarar fører til auka sikkerheit for personar som arbeider innanfor ...