• Analyse av varetransport med bruk av AGV ved Alcoa Mosjøen 

   Larsen, Martin-Johan Gundersen; Johansen, Patrick Angler (Bachelor thesis, 2020)
   Bacheloroppgaven omhandler simulering av automatisert transport av ferdigvarer fra sag 5, og transport av råvarer til støperiet ved bruk av AGV. Det gis en gjennomgående introduksjon av dagens transport, med tilhørende ...
  • Analyse og forbedring av Helgeland Betongs produksjon av hulldekker ved bruk av Lean Six Sigma 

   Mjøs, Helene; Amland, Julie Øksnes (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Helgeland Betong AS som er en av Nord-Norges største betongprodusenter. Hensikten med oppgaven er å analysere og forbedre produksjonen av ett av deres betongprodukter, hulldekker. ...
  • Bruken av Lean i forskning- og teknologiavdelingen hos Equinor 

   Møller, Ingrid; Holden, Trine Moslet (Bachelor thesis, 2019)
   I energibransjen skjer det store endringer grunnet høye kostnader, varierende oljepris og mye usikkerhet knyttet til globale mekanismer. For å være konkurransedyktige og lønnsomme til enhver tid har mange bedrifter valgt ...
  • En analyse av logistikk og internrutiner ved produksjon av nettstasjoner 

   Lunåshaug, Einar; Ness, Christian de Raad (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven har tatt for seg en produksjonsbedrift som setter sammen og behandler tynnplater, her representert ved Sifa AS. Bedriften har nylig klatret opp til å bli en større aktør i markedet, men sliter med å imøtekomme ...
  • Full-Scale Discrete Event Simulation of an Automated Modular Conveyor System for Warehouse Logistics 

   Ashrafian, Alireza; Pettersen, Ole-Gunnar; Kuntze, Kristian Nordberg; Franke, Jacob; Alfnes, Erlend; Henriksen, Knut F.; Spone, Jakob (Chapter, 2019)
   This paper presents the use of advanced simulation modeling to optimize the operation of a fully automated modular conveyor system in a large-scale warehouse. At its peak capacity, the smooth flow of material in the system ...
  • INNKJØPSANALYSE FOR Å IMØTEKOMME EN PRODUKSJONSØKNING 

   Fredly, Kristian; Lønnum, Lars Fredrik (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å redegjøre innkjøpet av kjemikalier og trevirke i forbindelse med en produksjonsøkning. I 2023 skal produksjonskapasiteten økes fra 140.000 til 180.000 årstonn. Det er også en forventning ...
  • Modellering og optimering av Closed Loop Cassette Flow System ved Norsk Hydro ASA 

   Husum, Felix; Strand, Henrik; Leirvaag, Martinus (Bachelor thesis, 2020)
   Norsk Hydro ASA er en global produsent og leverandør av aluminiumsprodukter og -løsninger. Hydro har en verdensomspennende og kompleks verdikjede preget av mange aktører og flere forretningsområder, der bauksitt og alumina, ...
  • Modellering og optimering av varetransport mellom fabrikk og kai hos Hydro Aluminium Karmøy 

   Berg, Roy Kenneth; Bergstøl, Stian; Roald Christensen, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
   Norsk Hydro ASA er et globalt integrert aluminiumsselskap. Fabrikken på Karmøy har tre støperier som leverer enten Extrusion Ingot, Wire Rod og Rolling mill. Hydro gjennomfører et prosjekt hvor de skal effektivisere sitt ...
  • Numerical Investigation of turbulent Flow in a Channel with rough Walls 

   Ashrafian, Alireza (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:148, Doctoral thesis, 2004)
   Direct numerical simulation has been performed in order to study ressure-driven turbulent flow in a rod-roughened channel at Reynolds number Reτ = 400 (based on the mean pressure gradient). Square rods were attached to ...
  • Optimalisering av tynnplatebehandling ved kartlegging og eliminering av kilder til sløsing 

   Roksvåg, Kristin; Hammernes, Ida Harriet (Bachelor thesis, 2020)
   Tynnplatebehandling er en populær behandlingsteknikk som krever god planlegging. Denne studien er et samarbeid med Sifa, som er en produksjonsbedrift som prosesserer og sammenstiller tynnplater. Sifa er en ledende bedrift ...
  • Produksjonsplanlegging: Konsepter og verktøy for å eliminere sløsing 

   Andersen, Vegard Jensås; Nilssen, Joakim Benoni (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler temaet produksjonsplanlegging. Gjennom en case utarbeidet for en større norsk industribedrift tar vi en titt på det praktiske rundt produksjonsplanleggingen, konsekvensene av denne og vi foreslår ...
  • Sketching the Landscape for Lean Digital Transformation 

   Ashrafian, Alireza; Powell, Daryl; Ingvaldsen, Jonas A; Dreyer, Heidi Carin; Holtskog, Halvor; Schütz, Peter; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott; Lodgaard, Eirin Anita (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Lean management remains the most popular approach to operational excellence within industry. The next wave of industrial improvement is widely considered to be driven by the application of digital technologies. Organizations ...