• Konsept for forbedret behandling av barn rammet av astma/RS-virus 

      Asheim, Jonas (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven er gjennomført ved Institutt for produktdesign ved NTNU. Temaet for oppgaven er “ Konsept for utvikling av forbedret behandling av barn rammet av astma/RS-virus”, med fokus på måter å forbedre behandlingen ...