• Modelling the transmission of COVID-19 in primary schools 

      Asche, Sara Johanne (Master thesis, 2022)
      Da COVID-19 ble erklært en pandemi våren 2020, ble ulike regler og restriksjoner raskt implementert for å redusere spredning av sykdommen. Blant de som ble hardest rammet av disse tiltakene, finner man barn og ungdom, som ...