• Smarte nett med smarte målere: evaluering og analyse av muligheter 

      Arvidsen, Nina Kristine Sogn (Master thesis, 2009)
      De siste årene har fokuset på klimaendringene økt. Klimaspørsmålet blir antagelig den viktigste drivkraften i energi- og miljøpolitikken framover. Det er også den viktigste drivkraften for å innføre Avanserte Måle- og ...