• Concrete delamination detection using the impulse response method 

      Arriaza i Bosch, Marc (Bachelor thesis, 2019)
      Betongdelaminering er en type indre defekter som påvirker betongkonstruksjoner og forårsaker en separasjon i lagene i betongen som forårsaker et indre tomrom. Hvis det ikke oppdages, kan delaminering føre til at strukturen ...