• Sykepleiers ivaretakelse av pårørende til palliative pasienter 

      Arnstad, Line Sundsfjord (Bachelor thesis, 2022)
      Introduksjon: Det overordnede målet innenfor palliasjon er best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende i møte med livstruende sykdommer. Hvordan sykepleiere ivaretar pårørende betyr mye for hvilken støtte de gir til ...