• Foreldreveiledning for foreldre med kognitive vanskar 

      Arnestad, Renate (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgåva kvilar på temaet foreldreveiledning og tar for seg problemstillinga: Kva utfordringar oppstår i veiledning av foreldre med kognitive vanskar i ein barnevernkontekst? Barnet er prisgitt den omsorgssituasjonen dei ...