• Digitale verktøy i bygg- og anleggsbransjen 

      Arnesen, Ole Jonas (Master thesis, 2020)
      Bygg- og anleggsbransjen har lenge vært preget av fallende produktivitet. For å forbedre denne situasjonen har digitalisering blitt pekt ut som en avgjørende faktor. Det har blitt spådd til å bidra til en betydelig økning ...