• Optimization of Energy Consumption 

      Arnesen, Mads Greni; Pettersen, Karin Emilie; Tunheim, Eilert Mikal Hananger (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Moelven ASA tørker trevirke på en industriell skala hvor tørkeprosessen er en tids- og energikrevende prosess. Moelvens nåværende løsning er basert på historisk arbeidserfaring, dette fører ofte til at treverket ...