• Bokvalitet 

      Arnesen, Adeline (Master thesis, 2017)
      Jeg har i mitt forarbeid til masteroppgaven jobbet med å finne ut av hva bokvalitet er, og hvordan man kan definere bokvalitet. Ønsket om å jobbe med “bokvalitet” handlet om at jeg rett og slett ville tegne ordentlig gode ...