• Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport;842, Research report, 2012)
   Rapporten oppsummerer aktiviteten til det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe (Scandlynx) i Norge det siste året. Rapporten er i hovedsak ment som en kort oversikt over gjennomførte aktiviteter til oppdragsgivere ...
  • Human-wildlife interactions in western Serengeti, Tanzania. Effects of land management on migratory routes and mammal population densities 

   Rusch, Graciela; Stokke, Sigbjørn; Røskaft, Eivin; Mwakalebe, Grayson; Wiik, Harald; Arnemo, Jon Martin; Lyamuya, Richard (NINA rapport;85, Research report, 2005)
   The Serengeti-Mara ecosystem constitutes one of the last great migratory systems in Africa and supports the highest concentrations of large predators in the world. The health of the ecosystem, as judged by fundamental ...
  • Immobilisering og radiomerking av elg på Vega, 1992-2010 : konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og overlevelse 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Sæther, Bernt-Erik; Arnemo, Jon Martin (NINA rapport;658, Research report, 2011)
   For å kunne forstå dynamikken i bestander av jaktbare viltarter er det ofte nødvendig å merke et visst antall dyr for å innhente informasjon om individuell overlevelse, reproduksjon, kondisjon og atferd. Både merkeprosessen ...