• Spenninger og deformasjoner i additivt tilvirkede komponenter 

      Arendal, Jan Erik (Master thesis, 2014)
      Additiv lagvis tilvirkning (ALM) har etablert seg og revolusjonert produktutvikling og produksjonsteknologier i dagens industri. ALM kan i dag brukes til å lage fullverdige ferdige komponenter. Oppgaven ser på ALM der man ...