• Kompresjon på mammografiscreening 

      Sjødin, Cecilie M.; Lyshaug, Kristin N.; Arctander, Marte (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstilling: Er trykk- eller kraftstandardisert kompresjon mest egnet som kompresjonsmetode med tanke på smerte hos kvinner på mammografiscreening? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvorvidt trykk- eller ...