• Simulation of dynamic fracture in aluminum structures 

   Anvari, Majid (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:97, Doctoral thesis, 2008)
   The present thesis treats the simulation of crack initiation and growth by the use of cohesive zone models under dynamic loading conditions . The first chapter reviews the aspects of fracture mechanics that are related to ...
  • Teknologikvalifikasjon av flensforbindelse for undervannsproduksjonssystemer: Maskinert fra smidd stang i dupleks rustfritt stål 

   Tolo, Toralv; Woldsdal, Andreas Skau (Master thesis, 2014)
   API Spec 17D (2011) spesifiserer at flenser for undervanns brønnhode- og juletreutstyr skal være smidd, dersom utstyret går inn under spesifikasjonsnivå PSL 3 eller PSL 3G. Videre spesifiseres det i ASTM A182/A182M (2013) ...
  • Tilstandsovervåking av Workover Riser 

   Kolle, Monica (Master thesis, 2014)
   Workover risere (WOR) utgjør en viktig rolle ved utførelse - og som en del av brønnkontrollsystemet ved workover operasjoner; installasjon, trekking av juletre og brønnintervensjoner. Per 2014 er man inne i en periode hvor ...