• CMTF3D : Complex 3D Model, Tiny File 

      Anundskaas, Lars Halvor; Austad, Thomas; Bakken, Jon Erik (Bachelor thesis, 2005)
      Prosjektet består av et software bibliotek for geneerering av komplekse 3D modeller, samt et verktøy for modellering av disse. Biblioteket er platform- og 3D API uavhenging, og leverer fra seg 3D modeller. Disse modellene ...