• Increased solar energy utilization in Norwegian agriculture 

      Antonsen, Dan Remi (Master thesis, 2020)
      Dette studiets hovedmål er å utforske potensialet en økt utnyttelse av solenergi vil kunne ha for reduksjon i klimagassutslipp relatert til strømforbruk i norsk landbruk. For å kunne undersøke dette potensialet er det ...