• Kundelønnsomhetsanalyser i store norske virksomheter 

      Mohagen Hansen, Maren; Antonsen Kjos, Marthe (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan store norske virksomheter arbeider med kundelønnsomhetsanalyser, samt undersøke hvilke faktorer som påvirker bruk av de ulike analysemetodene for kundelønnsomhet. Dataene ...