• Trygghet i en utfordrende arbeidshverdag 

      Anneli Jacobsen (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Bakgrunn Forskning viser miljøpersonalet i barnevernsinstitusjoner er den yrkesgruppen i landet som er mest utsatt for vold og/eller trusler om vold og at et arbeidsmiljø preget av trusler og vold kan gi både ...