• - Det andre må lese for å forstå, det har jeg levd 

      Ann Kristin Aune Winn (Master thesis, 2019)
      Denne studien er gjennomført med bruk av kvalitative dybdeintervjuer med seks etniske minoritetselever i videregående skole. Studien forsøker å besvare problemstillingen; Hvordan opplever etniske minoritetselever at deres ...