• Lønnsomhetsanalyse av Visma Financial Solutions AS 

      Angelhus, Anders Rognskog; Aslesen, Alf Øivind; Nordmo, Kristoffer (Bachelor thesis, 2022)
      I denne semesteroppgaven, har vi som en avslutning på vår bachelor i økonomi og administrasjon, gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet av Visma Financial Solutions AS i perioden 2017-2020. Innledningsvis ...