• Kriminalteknisk analyse av rutingsinformasjon 

      Andresen, Njaal Brøvig (Master thesis, 2007)
      I denne oppgaven skulle jeg vurdere metoder og usikkerheter relatert til bruk av kriminalteknisk analyse av rutingsinformasjon for etterforskningsformål. Jeg har gjort dette ved å se nærmere på feltet IP-hijacking. Jeg ...