• Mammografisreening: informasjon og egne valg 

      Andresen, Maren Sofie Berg; Gjøsti, Siri; Johansen, Bettina Amb (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: I hvilken grad er informasjonen som blir gitt kvinner i forbindelse med mammografiscreening i Norge balansert og nøytral, slik at den fremmer kvinners egne valg? Formål: Formålet med denne oppgaven er å ...