• Kartlegging og prediksjon av vann- og energiforbruk ved norske ishaller 

      Reinfjord, Erlend William Hernæs; Andresen, Georg Sæterdal; Lindaas, Nicolai Helgerud (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er en mangel på konkret kunnskap rundt mange av sanitærprosessene i norske ishaller, deriblant vann- og energiforbruket til dusj og ispreparering. Med stadig økende krav til mindre energiforbruk, ...