• Controllerens rolle i bank 

   Dalan, Nora; Surén, Ida Clemetsen (Master thesis, 2019)
   Digitalisering og teknologisk utvikling har de siste årene vært viktige drivere for endringer i økonomistyringsfunksjonen. Denne påvirkningen gjelder særlig i banksektoren, der endringstakten er større enn noen gang. ...
  • Digital technology and changing roles:a management accountant’s dream or nightmare? 

   Andreassen, Roy-Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Recent developments in digital technology have revitalized interest in the relationship between technology and management accounting. Yet, few empirical in-depth studies have assessed how digital technologies influence the ...
  • Usikkerhet og teknologi - de viktigste driverne for endringer i økonomistyring 

   Andreassen, Roy-Ivar; Bjørnenak, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Organisasjoner har opp gjennom tidene tilpasset sin økonomistyring til endringer i omgivelsene. De senere årene har globalisering og økt usikkerhet vært viktige drivere for slike endringer. I dag er det utviklingen innenfor ...