• Handoffs between takt train wagons: a systematic literature review 

   Andreassen, Mikal; Drevland, Frode Olav (Chapter, 2023)
   Recent years have seen increased use of takt planning. With takt planning, trades are organized as wagons in a train moving through takt areas in the building. Using takt plans may result in hundreds of handoffs, where ...
  • Hvordan sikre gode avhendinger mellom vognene i takttoget 

   Andreassen, Mikal (Master thesis, 2023)
   Det siste tiåret har taktplanlegging opplevd økt oppmerksomhet innen miljøet for Lean construction og byggebransjen som helhet. Ved å dele prosjekter inn i taktområder og arbeidspakker som kan gjennomføres med fast frekvens, ...