• Drikkevannskvalitet i endeledninger 

      Mikalsen, Lars Marius; Andreassen, Lisa (Bachelor thesis, 2021)
      Vannforsyningsanleggene i Norge står overfor utfordringer knyttet til et økende vedlikeholdsetterslep, klimaendringer og risiko for vannbårne sykdomsutbrudd. I denne rapporten har vi forsøkt å bidra til en positiv utvikling ...