• Mobbing på arbeidsplassen : tilskuernes roller i mobbesituasjoner 

      Andreassen, Ellen Cathrine (Master thesis, 2015)
      I dagens samfunn, med stort fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, er det viktig å belyse alle aspekter rundt mobbing på arbeidsplassen. Dette er et felt det er forsket relativt mye på. Denne forskningen har primært ...