• CAM-programvare for CNC-programmering 

      Andfossen, Alexander John (Master thesis, 2017)
      Autodesk Fusion 360 ble introdusert i 2013 og har siden utviklet seg til å bli den foretrukne programvaren for CAD/CAM blant de ansatte på verkstedet på MTP Valgrinda, NTNU. Det har frem til nå manglet en postprosessor til ...