• Kunstig intelligens i diagnostiseringen på mammografi 

      Andersson, Victoria; Blomvik, Karoline; Øverby, Tonje Christine (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn Kreft er den ledende dødsårsaken i Norge, og brystkreft er en av kreftdiagnosene med høyest forekomst. Mammografiscreening brukes for å kunne oppdage eventuell kreft tidlig, slik at prognosen blir bedre. Imidlertid ...