• Training neurosurgeons in Augmented Reality 

   Anderson, Henrik Bjelke; Børresen, Thomas (Master thesis, 2019)
   Målet med denne studien er å se hvordan Augmented Reality kan bli brukt til å trene og lære opp neurologer og neurokirurger i en nylig utviklet prosedyre kalt SPGblock. Prosedyren er utviklet på St. Olavs Universitetssykehus ...
  • Training neurosurgeons in Augmented Reality 

   Anderson, Henrik Bjelke; Børresen, Thomas (Master thesis, 2019)
   Målet med denne studien er å se hvordan Augmented Reality kan bli brukt til å trene og lære opp neurologer og neurokirurger i en nylig utviklet prosedyre kalt SPGblock. Prosedyren er utviklet på St. Olavs Universitetssykehus ...