• Implementation of a tournament based distributed lottery on Ethereum 

      Andersen, Viktor Frede (Master thesis, 2019)
      Distribuerte lotterier på internett er en interessant applikasjon med bruk innenfor sjansespill og andre områder. Blokkjeder som kan fungere som plattformer for smartkontrakter kan bli brukt til både å sende verdier, og ...