• Intralogistics System Design with Autonomous Mobile Robots 

   Andersen, Vegard Jensås (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen studerer intralogistikksystemdesign med Autonome Mobile Roboter (AMR) for å anbefale den mest egnende AMR typen i forskjellige produksjonsmiljøer. Intralogistikk i dag blir presset av kundetilpassede ...
  • Produksjonsplanlegging: Konsepter og verktøy for å eliminere sløsing 

   Andersen, Vegard Jensås; Nilssen, Joakim Benoni (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler temaet produksjonsplanlegging. Gjennom en case utarbeidet for en større norsk industribedrift tar vi en titt på det praktiske rundt produksjonsplanleggingen, konsekvensene av denne og vi foreslår ...