• Selvbestemmelse i hverdagen for sykehjemsbeboere 

      Andersen, Tine (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Nøkkelord: hverdagsliv, selvbestemmelse, sykehjem, mestring Bakgrunn Alle mennesker har et grunnleggende behov for kontroll og selvbestemmelse i eget liv, men sykehjemsbeboere befinner seg i en situasjon hvor ...