• Betongkulvert E136 

   Skavhellen, Thea Vestrheim; Andersen, Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler et dimensjoneringsgrunnlag for en betongkulvert på veistrekningen E136 gjennom Veblungsnes, i Rauma kommune. Oppgaven er gitt som en bacheloroppgave og løst i samarbeid med Staten vegvesen. ...
  • Risikoforståelse av arbeid i tunnel 

   Andersen, Sofie; Brunstad, Ludvik (Master thesis, 2021)
   At ulike aktører opplever risiko forskjellig er helt naturlig, og hvordan individer eller organisasjoner forstår risiko preges av mange faktorer. På bakgrunn av dette er det i denne studien kartlagt, vurdert og evaluert ...