• Motorisering av tredimensjonalt posisjoneringssystem med mikrometerpresisjon 

      Frestad, Henning; Ulvatne, Matias Sæther; Andersen, Runar Engeseth (Bachelor thesis, 2021)
      Dette prosjektet beskriver prosessen av å finne og sette sammen komponentene som trengs for å lage et motorisert tredimensjonalt system. Det inneholder valg av aktuatorer, motorer og beslutninger i software, samt testing ...